Tarvitsetko osaavan ja luotettavan talouskumppanin?

Sitoudumme toimimaan yrityksen ja yrittäjän kokonaisvaltaisena talousvahvistuksena.

Meidän kauttamme saat avun myös verotuksellisiin ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin.

Talousvahvistus

Tapamme toimia

Toimintamme lähtökohtana on, että olemme olemassa yrittäjiä ja yrityksiä varten yrityksen hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Tämän mahdollistamiseksi olemme tavoitettavissa ja tavattavissa lyhyellä varoitusajalla.

Toimintatapamme on proaktiivinen ja pyrimme luomaan luottamussuhteita, joissa kynnys yhteydenottoon on matala. Tarkemmat yhteystietomme ja osaamisalueemme löydät yhteystiedoista.

Henkilöstömme

Jarno Kuusisto HT, KTM

040 145 4523

Jussi Pohjaranta HT, KTM.

044 582 3025

Janne Viitala KHT, KTM.

040 820 6892

Pirjo Oksanen, KTM.

040 182 9456

Henri Levonen, Oikeusnotaari.

040 047 6992

Palvelumme

Yritysjärjestelyt
Olemme avustaneet asiakkaita useissa erilaisissa yritysjärjestelyissä. Toteuttamamme järjestelyt ovat sisältäneet konsernirakenteiden uudelleen järjestelyjä sekä muun muassa intressiyritysten (”yritysryppäät”) uudelleen järjestelyjä. Näihin liittyen olemme avustaneet sulautumisissa, jakautumisissa, liiketoimintasiirroissa, osakevaihdoissa ja edellä mainittuihin liittyvissä kommunikoinneissa verottajan suuntaan.
Veropalvelut
Olemme avustaneet asiakkaitamme verotarkastusprosesseissa ja verottajalle tehtävissä oikaisupyynnöissä sekä veroilmoitusten laadinnassa. Tilintarkastajan roolissa pyrimme johdattamaan asiakasta verotuksellisesti tehokkaisiin järjestelyihin. Arvonlisäverotuksellisissa kysymyksissä teemme yhteistyötä Lexalvia Oy:n kanssa.
Talousvahvistuksena toimiminen
Olemme toimineet asiakkaidemme talousvahvistuksena mm. kartoittaen yrityksen taloudellista tilannetta, laatien budjetteja ja auttamalla tulevaisuuden suuntaviivojen määrittämisessä.
Lakisääteinen tilintarkastus
Toteutamme vuosittain merkittävän määrän yritysten, yhdistysten, säätiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksia.
Sukupolvenvaihdokset
Asiakkaamme ovat saaneet kauttamme apua sukupolvenvaihdoksiin liittyen. Nämä pitävät sisällään ennakkoratkaisuhakemukset, yrityksen käyvän arvon laskelmat, kauppakirjojen /lahjakirjojen laadinnat ja avustamisen verottajan kanssa käytävässä kommunikaatiossa.
Henkilöstön sitouttamisratkaisut
Olemme avustaneet asiakasyrityksiämme henkilöstön sitouttamisratkaisuissa. Nämä ovat käsittäneet osakeanteja ja niihin liittyviä tilintarkastajan lausuntoja, työpanososinkojärjestelyjä, yhtiöjärjestysten muutoksia sekä osakassopimusten laadintoja.

Tavoitteemme on olla yrityksen ja yrittäjien kumppanina ja tukena läpi yrityksen koko elinkaaren.

Talousvahvistus Oy, Y-tunnus: 2871810-2
Pispalan valtatie 133, 33270, Tampere
toimisto@talousvahvistus.fi

© Talousvahvistus Oy 2018